U BiH za 3,2% manje fiksnih telefonskih linija, broj korisnika mobilne mreže porastao 9,8%

0
392
Broj fiksnih telefonskih linija dominantnih operatora u trećem kvartalu 2021. iznosio 548.521

Ukupan broj aktivnih fiksnih telefonskih linija dominantnih operatora u Bosni i Hercegovini u trećem kvartalu 2021. godine iznosio je 548.521, što je smanjenje za 3,2% u odnosu na treći kvartal 2020. godine.

Saobraćaj ostvaren putem fiksne telefonske mreže

Ukupni odlazni saobraćaj fiksne telefonske mreže u trećem kvartalu 2021. iznosio je 323.513.152 minuta, što je smanjenje za 12,9% u odnosu na isti period 2019. godine.

Broj korisnika mobilne mreže u trećem kvartalu 2021. premašio 3,8 miliona

Broj korisnika mobilne mreže u trećem kvartalu 2021. godine iznosio je 3.812.993 i bilježi rast od 9,8% u odnosu na treći kvartal 2020. godine. Ukupni odlazni saobraćaj mobilne mreže u trećem kvartalu 2021. godine iznosio je 665.897.287 minuta, što je rast od 5,8% u odnosu na treći kvartal 2020. godine.
Broj poslanih SMS poruka u trećem kvartalu 2021. godine manji je za 5,3%, broj poslanih MMS poruka manji je za 1,1% u odnosu na treći kvartal 2020. godine.
Ukupan broj internet priključaka putem fiksne mreže u trećem kvartalu 2021. godine iznosio 790.922 i bilježi rast od 5,3% u odnosu na treći kvartal 2020. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.