FBiH: Prosječna neto plata u julu 1.257 KM, mjesečni pad 0,1%

0
86
Najveći pad neto plate zabilježeno je u djelatnosti Prijevoz i skladištenje - za 3,2 posto

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u julu 2023. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.257 KM i nominalno je niža za 0,4% a realno niža za 0,1%, u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna neto plata zaposlenih u julu 2023. bila je nominalno viša za 12% a realno viša za 9%.
U julu u odnosu na juni 2023. godine najveće smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno je u djelatnosti Prijevoz i skladištenje za 3,2%, zatim Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 2,3% i djelatnosti
zdravstvene i socijalne zaštite za 2,1%.
U isto vrijeme najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno je u djelatnosti Stručne, naučne i tehničke djelatnosti za 6,5%, zatim Finansijskoj i djelatnosti osiguranja za 6,1% i Trgovini na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala za 1,9%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, najveće prosječne mjesečne n eto plate u julu bile su kod zaposlenih u Finansijskoj i djelatnosti osiguranja u iznosu od 1.968 KM, zatim u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji u iznosu od 1.931 KM, te u djelatnosti Informacije i komunikacije u iznosu od 1.919 KM.
Najmanje prosječne neto zarade imali su radnici u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) u iznosu od 742 KM i Građevinarstvu – 947 KM.
U Federaciji BiH je prosječna isplaćena bruto plata u julu 2023. godine iznosila 1.951 KM i nominalno je niža za 0,6% a realno niža za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna mjesečna isplaćena bruto plata u julu 2023. godine bila je nominalno viša za 12,4% a realno viša za 9,4%.