FBiH se prodajom trezorskih zapisa zadužuje za još 40 miliona KM

0
1179
Aukcija trezorskih zapisa FBiH održaće se 12. decembra

Federacija BiH je uputila dva javna poziva za učestvovanje u 58. i 59. emisiji trezorskih zapisa FBiH putem aukcije na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira. Aukcija bi se trebala održati 7. i 14. novembra ove godine.
Ukupan planirani iznos emisije je 40 miliona KM (po 20 miliona KM), a nominalna vrijednost trezorskog zapisa je 10.000 KM. Privremeni simbol trezorskog zapisa je FBHTZ712, s datumom dospijeća od 07.11.2018. godine, a dugi ima oznaku FBHTZ792 a datum dospijeća je 15.08.2018. godine.
Metoda aukcije je višestruka cijena, a vrsta cijene je diskontna. Agent 58. emisije trezorskih zapisa FBiH je Raiffeisen Bank d.d. BiH, a 59. emisije agent je VGT Broker d.o.o. Visoko, saopćeno je iz Sarajevske berze.