FBiH: Smanjen broj smrtnih slučajeva od Covid-19, oprez za praznike

0
368
Na nivou FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 102 slučaja na 100.000 stanovnika

Vlada FBiH usvojila je informaciju o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u Federaciji BiH na dan 27. decembra, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 30.12.2021. godine, kao dana početka njihove primjene.
Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera (među kojima i uvođenje VPT pravila: vakcinisan, prebolio, testiran)
na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ-a.
U danas prezentiranoj informaciji Kriznog štaba FMZ-a je navedeno da je u 51. sedmici u odnosnu na prethodnu zabilježen rast broja novih potvrđenih slučajeva Covid-19, sedmodnevne incidence i broja pacijenata na respiratoru. U padu je ukupan broj hospitaliziranih pacijenata i smrtnih slučajeva.
Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 102 slučaja na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana viša od prosječne zabilježena je u Bosansko-podrinjskom, Sarajevskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnoherecegovačkom i Posavskom kantonu.
Prema najnovijim podacima, dosad je u FBiH dato 1.056.531 vakcina protiv Covid-19, od čega se na prvu dozu odnosi 535.365 (29,73%), na drugu 492.789 (27,37%), te na treću 28.377 (1,58%).
U informaciji je navedeno i da je ovaj praznični period krajem godine, povezan s društvenim okupljanjima, putovanjima i međugeneracijskim miješanjem vodi dodatnom riziku od širenja Delta varijante i pojave i širenja Omicron varijante virusa. Prioritet treba biti povećanje obuhvata imunizacijom osoba koje nisu još vakcinisane, svih dobnih skupina, naročito ranjivih, starijih osoba i zdravstvenih radnika.