FBiH: U augustu bilo 524 hiljada zaposlenih i 312 hiljada nezaposlenih

0
368
U junu na evidencijama službi bilo 274.820 nezaposlenih osoba

U augustu 2021. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 524.009. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 0,2%, a broj zaposlenih žena za 0,4%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,3% a broj zaposlenih žena za 0,5%.
Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,3%, a broj zaposlenih žena za 0,5%.
U augustu 2021. je u FBiH bilo 312.018 nezaposlenih i njihov broj se u odnosu na prethodni mjesec smanjio za 0,5%, a broj nezaposlenih žena za 0,3%. Stopa registrirane nezaposlenosti u augustu 2021. iznosila je 37,3% a za žene 45,4%.