FBiH u avgustu posjetilo 42 hiljade turista, godišnji pad 74,2%

0
995
Najviše noćenja u FBiH ostvarili su turisti iz Saudijske Arabije, Kuvajta, Hrvatske, Njemačke i UAE

Federaciju BiH je u avgustu 2020. ukupno posjetilo 42.048 turista, što je za 74,2% manje u odnosu na isti mjesec prošle godine, a u odnosu na juli 2020. turista je više za 36,8%. Učešće domaćih turista je 74,6%, a stranih turista 25,4%, što je uticaj pandemije Covid-19 i smanjenja aviolinija iz svijeta prema BiH.
Ukupan broj noćenja turista u avgustu 2020. godine u FBiH iznosio je 127.406, što je za 64,6% manje u odnosu na avgust lani, a u odnosu na juli ove godine više je za 41,2%. Učešće domaćih turista je 75,5%, a stranih turista 24,5%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96,1%, preliminarni su podaci Zavoda za statistiku FBiH.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije (55,5%), Hrvatska (9,7%), Arapskih Emirata (7,1%), Njemačke (4,1%) i Poljske (1,4%) što je ukupno 77,8%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 22,2% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u avgustu 2020. godine iznosio je 22.828 što je za 33,7% manje u odnosu na u isti mjesec 2019. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 20,4 posto.