FBiH: U julu bilo 541.078 zaposlenih, za 0,4% manje nego u junu

0
103
Najviše zaposlenih je u Prerađivačkoj industriji i Trgovini na veliko i malo

U Federaciji BiH je u julu 2023. bilo ukupno 541.078 zaposlenih, od toga je 237.379 žena. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 0,4% a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,9%.
Broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,6% a broj zaposlenih žena se smanjio za 1,0%. Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,6% a broj zaposlenih žena se povećao za 0,5%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, najviše zaposlenih bilo je u Prerađivačkoj industriji – 106.513 i Trgovini na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala – 99.04, dok je najmanje zaposlenih bilo u Poslovanju nekretninama – samo 2.520 radnika.