FBiH: U prvom kvartalu izvozne cijene pale 1,8%, a uvozne za 2,1%

0
394
Predloženo oslobađanje rudnika u FBiH plaćanje putarine na dizel gorivo

U Federaciji BiH je u robnoj razmjeni sa inostranstvom u prvom tromjesečju 2020. ostvaren ukupan pad izvoznih cijena od 1,8% i ukupan pad uvoznih cijena od 2,1% u odnosu na 2019. godinu.
U odnosu na baznu 2015. godinu u prvom kvartalu 2020. ostvaren je ukupan porast izvoznih cijena od 5,0% i ukupan porast uvoznih cijena od 2,2%.
Prema područjima KD BiH 2010 u prvom tromjesečju 2020. u odnosu na 2015. ostvaren je rast izvoznih cijena 3,4% u području Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, 9,3% u području Vađenje ruda i kamena i 4,8% u području Prerađivačka industrija.
U istom periodu ostvaren je rast uvoznih cijena 19,5% u području Vađenje ruda i kamena, 1,4% u području Prerađivačka industrija i 4,4% u području Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.
Posmatrano po sektorima u prvom tromjesečju 2020. u odnosu na 2015. godinu najveći porast izvoznih cijena od 18,1% ostvaren je u sektoru Mineralna goriva, maziva i srodni proizvodi, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
U istom periodu najveći porast uvoznih cijena od 5,9% ostvaren je u sektoru Hrana i žive životinje.