FBiH ukinula obavezu kontrole kvaliteta drvnih sortimenata pri izvozu

0
281
Najviše korisnika podsticaja je iz drvne, te metalne i elektro industrije, tekstila i obućarske industrije

Federalna vlada danas je izmjenila Odluku o određivanju proizvoda koji podliježu kontroli kvaliteta pri uvozu i izvozu, te ukinula obavezu kontrole kvaliteta pri izvozu trupaca, rezane građe, drveta za ogrjev i suhu destilaciju, celuloznog i oblog tehničkog drveta.
Cilj ove odluke je otklanjanje negativnih posljedica neusklađenosti postupanja i troškova kontrole kvaliteta proizvoda pri izvozu koji se naplaćuju u Federaciji BiH, kao i olakšanje poslovanja privrednicima i smanjenje parafiskalnih nameta.
Kako je obrazloženo, u Bosni i Hercegovini se primjenjuju različiti važeći entitetski propisi i postupci kontrole kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina i kvaliteta industrijskih proizvoda pri uvozu i izvozu.
Prema Odluci o kontroli kvaliteta, pri izvozu ovoj obavezi podliježu drvni sortimenti, pa su privrednici koji izvoze ove proizvode preko graničnih prijelaza na kojima kontrolu kvaliteta obavlja Federalna uprava za inspekcijske poslove dužni imati uvjerenje o kontroli kvaliteta tih proizvoda za izvoz.
Nasuprot tome, na graničnim prijelazima na kojima kontrolu kvaliteta obavljaju nadležne inspekcije Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, ne obavlja se kontrola kvaliteta proizvoda pri izvozu. Visina troškova i obaveza kontrole kvaliteta ovih proizvoda pri izvozu opredjeljuje veći broj izvoznika koji imaju poslovno sjedište u Federaciji BiH da robu izvoze preko prijelaza koje pokrivaju inspekcije RS-a i Brčko distrikta.
Zbog toga, a s ciljem olakšanja poslovanja privrednicima i smanjenja parafiskalnih nameta, nametnuto je kao nužnost ujednačavanje procedura inspekcijskih organa u entitetima i Brčko Distriktu BiH, prilikom pregleda roba u prekograničnom prometu.
Shodno tome, izmijenjena je i Odluka o određivanju proizvoda za koje kontrolu kvaliteta obavljaju preduzeća koja je ovlastilo Federalno ministarstvo trgovine, čime je ukinuta obaveza kontrole kvaliteta od strane ovlaštenih preduzeća pri izvozu trupaca, rezane građe, drveta za ogrjev i suhu destilaciju, celuloznog i oblog tehničkog drveta.