FBiH: Vakcine će kantonima biti raspoređene prema broju stanovnika, cijepljenje je dobrovoljno

0
282
Predstavnici Federalnog štaba saopćili Plan cijepljenja protiv Covid-19

Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez danas je na pres-konferenciji u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu izjavio je da je situacija u vezi s koronavirusom na području Federacije BiH pod kontrolom, te da mjere zabrane ostaju na snazi i narednih 14 dana.
Čerkez je istakao da je stvorena histerija oko vakcine, te dodao da je Svjetska zdravstvena organizacija saopćila da je oko 95% vakcina u svijetu otišlo u pet zemalja, a te da je BiH mala zemlja.
Predstavljajući Plan vakcinacije protiv koronavirusa, predstavnici Federalnog štaba su izjavili da će Pfizerova vakcina, kada stigne, biti raspoređena svim kantonima prema broju stanovnika.
Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Davor Pehar rekao je da će vakcina protiv koronavirusa biti besplatna i dobrovoljna za sve građane, te da će se provođenje cijepljenja bazirati na principima jednakosti, pravičnosti i solidarnosti prema najugroženijim.
Pehar je kazao da su kantonalni zavodi za javno zdravstvo informirani o planu na sastanku koji je održan u decembru prošle godine te da su dobili određene zadaće, a to je da formiraju operativne timove za provođenje cijepljenja na nivou kantona, kao i da odrede timove za cijepljenje u zdravstvenim ustanovama.
Istakao je da je za utorak zakazan sastanak s predstavnicima operativnih timova i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo na kojem će biti formiran odbor za koordinaciju, sastavljen od kantonalnih zavoda.
Predstavnica Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo FBiH Mia Blažević kazala je da svaka zdravstvena ustanova treba formirati tim, koji će u skladu s planovima za cijepljenje i popisom ljudi koji su izrazili želju, osigurati sve moguće uslove za prihvat cjepiva i provođenje cijepljenja.
Ona je pojasnila da će u domovima zdravlja to biti timovi porodične medicine, kao i liječnici iz medicine rada. Zaduženi su i kantonalni zavodi za javno zdravstvo da oforme svoje timove kako bi mogli provoditi cijepljenje na terenu, odnosno u staračkim domovima i u ustanovama socijalne zaštite zajedno sa timovima porodične medicine.
Plan je, dodala je Mia Blažević, da se na početku prve faze vakciniše 20 posto stanovnika, a s obzirom na to da ćemo dobiti male količine vakcine, one će biti usmjerene prema zdravstvenim radnicima.
Za nabavku vakcine putem COVAX mehanizma iz Budžeta FBiH za 2020. godinu osigurano je 13.689.538 KM, a u 2021. godinu za ove namjene predviđeno je još 12 miliona KM, kao i dva miliona KM za poduzimanje mjera za sprječavanje i suzbijanje Covid-19 iz nadležnosti FBiH. Federacija BiH se predbilježila za dodatnih 800.000 doza vakcina putem zajedničke nabavke Evropske komisije, te potrošnog materijala i zaštitne opreme. Planirano je da ova nabavka bude finansirana iz sredstava IPA II pristupnog instrumenta Evropske unije, koji će uskoro biti aktiviran.