FBiH: Zabrana kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina

0
466
Naredba o zabrani kretanja starijih više ne važi

Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) na današnjoj vanrednoj sjednici u Sarajevu donio je nove naredbe koje stupaju na snagu danom donošenja.
Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite zabranjuje se kretanje osobama mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije BiH. Za provođenje ove naredbe odgovorni su ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.
Ova naredba stupa na snaga danom donošenja i primjenjuje se do 31. marta 2020. godine.
Prema našim saznanjima koje smo dobili od nadležnih institucija, zabranjen je prevoz osoba mlađih od 18 i starijih od 65 godina čak i u automobilima.