FBiH: Željeznicom u četvrtom kvartalu 2021. prevezeno 70.153 putnika, godišnji rast 226,6%

0
217
Za željeznički putnički promet interes je iskazan za pravce Sarajevo-Čapljina-Sarajevo

U željezničkom putničkom prijevozu u periodu oktobar-decembar 2021. godine prevezeno je ukupno 70.153 putnika i ostvareno 4.423.508 putničkih kilometara, što je u odnosu na isti period 2020. godine više za 226,6% prevezenih putnika, a ostvareni putnički kilometri veći su za 147,7%, saopćio je Zavod za statistiku Federacije BiH, pozivajući se na podatke Željeznica FBiH.
U željezničkom teretnom prijevozu u četvrtom kvartalu 2021. godine prevezeno je 1.937.440 tona robe, a ostvareno je 196.544.190 tonskih kilometara, što je u odnosu na isti period 2020. manje za 2,4% tona prevezene robe i više za 2,2% tonskih kilometara.
Od toga, u unutrašnjem teretnom prijevozu prevezeno je manje za 14% tona robe, a ostvareni tonski kilometri manji su za 7% u odnosu na isti period 2020. godine.
U međunarodnom teretnom prijevozu prevezeno je više za 21,4% tona robe, a ostvareni tonski kilometri veći su za 5,9% u odnosu na isti period 2020. godine.