Federacija BiH: Cijene u augustu porasle 0,9%, godišnja inflacija 3,6%

0
114
Cijene hrane, bezalkoholnih pića i prijevoza u oktobru u prosjeku porasle po 0,1 posto

Potrošačke cijene u Federaciji BiH u augustu 2023. godine u prosjeku su porasle za 0,9% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Prijevoz za 3,8%, Rekreacija i kultura za 1,3%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 1,0%, Hrana i bezalkoholna pića za 0,7%, Obrazovanje
za 0,5%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,4% i Zdravstvo za 0,1%.
Cijene su pale u odjeljcima: Odjeća i obuća za 2,3%, Ostala dobra i usluge za 0,3% i Komunikacije za 0,1%. U ostalim odjeljcima u prosjeku, cijene se nisu mijenjale.
U augustu 2023. godine u odnosu na isti mjesec 2022. godine, cijene su porasle za 3,6% (godišnja inflacija), saopćio je Federalni zavod za statistiku.