Federacija BiH: Inflacija u septembru 1,5%, na godišnjem nivou 18,1%

0
390
Pad potrošačkih cijena u julu na mjesečnom nivou

Potrošačke cijene u Federaciji BiH su u septembru 2022. godine u prosjeku porasle za 1,5% u odnosu na prethodni mjesec.
Cijene su porasle u odjeljcima: Odjeća i obuća za 5,7%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 4,0%, Hrana i bezalkoholna pića za 1,7%, Obrazovanje za 1,2%, Rekreacija i kultura i Restorani i hoteli za po 1,0%, Zdravstvo i Ostala dobra i usluge za po 0,6% te Alkoholna pića i duhan i Prijevoz za po 0,1%.
Cijene su pale u odjeljku Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,2%.
U odjeljku Komunikacije, u prosjeku, cijene se nisu mijenjale, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
U septembru 2022. u odnosu na isti mjesec 2021. godine, cijene su porasle za 18,1% (godišnja inflacija).