Federacija BiH: U junu cijene porasle 1,7%, godišnja inflacija 16,8%

0
389
Pad potrošačkih cijena u julu na mjesečnom nivou

Potrošačke cijene u Federaciji BiH u junu ove godine su u prosjeku porasle za 1,7% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Prijevoz za 5,1%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 3,9%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 2,4%, Restorani i hoteli za 1,7%, Alkoholna pića i duhan za 1,2%, Rekreacija i kultura za 0,9%, Hrana i bezalkoholna pića za 0,4%, Ostala dobra i usluge za 0,2% te Zdravstvo i Obrazovanje za po 0,1%.
U odjeljku Komunikacije, u prosjeku, cijene se nisu mijenjale, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
U junu 2022. godine u odnosu na juni 2021. godine, cijene u Federaciji BiH su porasle za 16,8% (godišnja inflacija).