Federaciju BiH u decembru posjetilo 56,6 hiljada turista, godišnji rast 128,2%

0
711
Najviše gostiju bilo je iz Hrvatske koji su ostvarili 34,4 posto od ukupnog broja noćenja

Federaciju BiH je u decembru 2021. ukupno posjetilo 56.665 turista što je za 128,2% više u odnosu na decembar 2020. godine, a u odnosu na novembar 2021. godine više je za 26,8%. Učešće domaćih turista (26.111) je 46,1%, a stranih turista (30.554) je 53,9%.
Najviše je bilo turista iz Hrvatske (7.414), Srbije (3.919), Ujedinjenih Arapskih Emirata (3.322), te Slovenije (1.771), Njemačke (1.521), Austrije (1.416), Turske (1.410)…
Ukupan broj noćenja turista u decembru 2021. godine iznosio je 111.917 što je za 125,3% više u odnosu na decembar 2020. godine, a u odnosu na novembar 2021. godine veći je za 19,3%. Učešće domaćih turista je 38,5%, a stranih turista 61,5%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,8%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske
(18,8%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (16,4%), Srbije (10,3%), Slovenije (5,5%) i Njemačke (5,3%) što je ukupno 56,3%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 43,7% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u decembru 2021. godine iznosio je 25.237 što je za 24% više u odnosu na decembar 2020. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 15,9%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.