RS u 11 mjeseci 2021. posjetilo 268 hiljada turista, ostvareno 692 hiljade noćenja

RS je samo u novembru posjetilo blizu 22 hiljade turista, najbrojniji gosti iz Srbije

0
939
Povećan broj dolazaka i noćenja turista u prva tri mjeseca ove godine

Bosanskohercegovački entitet, Republiku Srpsku, u periodu januar-novembar 2021. posjetilo je ukupno 268.058 turista (domaćih 160.598 i stranih 107.460), što je za 52,4 posto više nego u istom periodu prošle godine. U tom periodu turisti su ostvarili ukupno 691.811 noćenja (domaći gosti 449.042, a strani 242.769), što je za 38,2 posto više nego godinu ranije. Najviše je turista iz Srbije (50.382), Hrvatske (11.965) i Slovenije (7.588) i Crne Gore (4.181).
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, ovaj bh. entitet je samo u novembru 2021. godine posjetilo 21.814 turista (domaći 13.360, a strani gosti 8.454), što je u odnosu na prethodni mjesec manje za 19,1%. U tom periodu ostvareno je i 51.342 noćenja turista (domaći 31.865, a strani 19.477), što je u odnosu na oktobar ove godine manje za 24,7%.
Najbrojni turisti bili su iz Srbije (3.509), Hrvatske (1.351) i Slovenije (703).
Broj dolazaka turista u novembru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine veći je za 101%, a broj noćenja veći je za 93,6%.
U novembru 2021. godine Republika Srpska je raspolagala sa 11.129 stalnih ležaja, podaci su Zavoda za statistiku RS.