Federaciju BiH u maju posjetilo 96 hiljada turista, godišnji rast 143,1%

0
528
Najviše stranih turista u junu bilo je iz Turske, Hrvatske, Saudijske Arabije, Njemačke i SAD

Federaciju BiH je u maju 2022. godine posjetilo 95.868 turista (stranih 63.969 i domaćih 31.899), što je za 143,1% više u odnosu na isti mjesec prošle godine, a u odnosu na ovogodišnji april broj turista je veći za 88,6%. Učešće domaćih gostiju je 33,3%, a stranih turista 66,7%.
Najviše dolazaka stranih turista u maju bilo je je iz Hrvatske (6.739), Srbije (5.798) i Turske (5.664).
Ukupan broj noćenja turista u maju 2022. godine iznosio je 193.821 što je za 145,5% više u odnosu na maj 2021. godine, a u odnosu na april 2022. godine veći je za 96,7%. Učešće domaćih turista je 32%, a stranih turista 68%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja u FBiH je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96,5%. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su gosti iz Hrvatske (8,5%), Srbije (7,7%), Turske (7,3%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (7,1%) i Njemačke (6,0%) što je ukupno 36,6%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 63,4% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u maju 2022. godine u FBiH iznosio je 29.035 što je za 13,2% više u odnosu na maj 2021. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 24,5%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.