FBiH u oktobru posjetilo 65,6 hiljada turista, godišnji rast 164,6%

0
738
Najviše gostiju bilo je iz Hrvatske koji su ostvarili 34,4 posto od ukupnog broja noćenja

Federaciju BiH je u oktobru 2021. godine posjetilo ukupno 65.629 turista što je za 164,6% više u odnosu na oktobar 2020. godine, a u odnosu na septembar 2021. godine manji je za 11,2%. Učešće domaćih turista (ukupno 24.429) je 37,2%, a stranih turista (41.200) je 62,8%.
Ukupan broj noćenja turista u oktobru 2021. u FBiH iznosio je 136.197 što je za 166,3% više u odnosu na oktobar 2020. godine, a u odnosu na septembar 2021. manji je za 17,4%. Učešće domaćih turista je 32,1%, a stranih turista 67,9%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96,4%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Saudijske Arabije (11%), Hrvatske (10,8%), Turske (7,4%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (7,3%) i Njemačke (6,8%) što je ukupno 43,3%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 56,7% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u FBiH u oktobru 2021. godine iznosio je 27.237 što je za 30% više u odnosu na oktobar 2020. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 18,1%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.