FIA: U 2018. nije blokiran nijedan račun kompanija, netačne tvrdnje o 70.000 blokiranih računa

Više od 65 posto prihoda od izvoza ostvari prerađivačka industrija, dok najveću dobit ostvaruju kompanije na veliko i malo

0
1204
Direktor FIA predstavio pregled finansijskog poslovanja privrednih subjekata u FBiH za 2017. godinu

Finansijsko-informatička agencija FBiH (FIA) danas je prezentirala pokazatelje finansijskog poslovanja, uporedne preglede podataka na nivou Federacije BiH, po kantonima i privrednim granama osnovu podataka iz Registra finansijskih izvještaja za 2017. godinu.
Prema podacima FIA, finansijske izvještaje za 2017. godinu predale su 22.343 privredna društva, 8.496 udruženja građana, 35 banaka, 1.593 budžetske organizacije, 12 fondova i 17 osiguravajućih kuća. No, prema podacima do kojih je došla FIA čak 26.822 obveznika nisu predala finansijski izvještaj za 2017. godinu”, rekao je na pres-konferenciji u Sarajevu direktor FIA Esad Mahmutović.
Direktor Mahmutović predstavio je novinarima i pokazatelje finansijskog poslovanja privrednih društava u FBiH, na osnovu finansijskih izvještaja za posljednje tri godine .
“Iz pokazatelja do kojih smo došli obradom podataka iz finansijskih izvještaja trend rasta je prisutan u FBiH u protekle tri godine i to u porastu broja kompanija, vrijednosti ukupne imovine, vrijednosti prihoda, prihodima od izvoza, broja zaposlenih, broja kompanija sa ostvarenom dobiti, kao i ukupne ostvarene dobiti. Smanjuje se broj kompanija sa gubitkom, kao i ukupni iznos gubitka u kompanijama u FBiH u protekle tri godine”, rekao je Mahmutović.
On je predstavio i pokazatelje po kantonima prema kojima je najveći broj kompanija registriran na području Kantona Sarajevo (7.350), a ovaj kanton prednjači i prema broju zaposlenih (105.762).
Kada su u pitanju privredne grane, najviše kompanija je registrirano u oblasti trgovine na veliko i malo, a ova privredna grana zajedno sa prerađivačkom inudstrijom zapošljavaju gotovo 50 posto ukupno zaposlenih u FBiH. Više od 65 posto prihoda od izvoza ostvari prerađivačka industrija, dok najveću dobit ostvaruju kompanije na veliko i malo.
Mahmutović je istakao da je prema pokazateljima FIA, u 2016. godini bilo 1.306 kompanija sa blokiranim računima, u 2017. godini 109, a u 2018. još nije blokiran nijedan račun kompanija, tako da tvrdnje o više od 70.000 blokiranih računa nisu relevantne.
“Jedan od ključnih razloga uspostave i vođenja Registra finansijskih izvještaja, jeste stvaranje uslova za korištenje podataka u svrhu generisanja poslovnih informacija. U prvoj seriji finansijskog poslovanja predstavljeni su osnovni trendovi finansijskog poslovanja kompanija na nivou FBiH, kako za velike, tako za male i srednje kompanije. Korištenjem iste metodologije u drugoj i trećoj seriji analizirali smo trendove finansijskog poslovanja, kao zbirne iskaze, odnosno napravili smo ‘top-liste’ kompanija po kantonima, tj. područjima djelatnosti, kao zasebnim kategorijama. Upotrebljivost ovog pregleda poslovanja dodatno je unaprijeđena sa skraćenim agregatnim bilansom stanja i uspjeha za sve kategorije privrednih subjekata u FBiH. Naposlijetku, u posljednjoj seriji za sve kategorije, predstavili smo trendove vrijednosti karakterističnih pokazatelja racio finansijske analize, kojima se nastoji predstaviti kvaliteta poslovanja kompanija u Federaciji BiH”, izjavio je Mahmutović.
Finalni cilj i ishodište strateškog opredjeljenja FIA-e, kroz prerastanje u agenciju za poslovne registre, sa jedne strane, ali i obaveza koju će Bosna i Hercegovina preuzeti u postupku pridruživanja EU, sa druge, trebao bi biti povezivanje poslovnih registara FIA-e sa sistemom Evropskog poslovnog registra.