Finansijska konsolidacija Agrokomerca tek polovinom jula 2019.

0
1628
Postupak finansijske konsolidacije obuhvata izmirenje dugovanja Agrokomerca od 78 miliona KM

Vlada Federacije BiH danas je izmjenila odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša. Ovom izmjenom je, u skladus novom Uredbom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, kao krajnji rok za finansijsku konsolidaciju ovog privrednog društva određen 10.7.2019. godine.