Finansijska pomoć Zraku i Krivaji Mobel

0
264
Novčana pomoć radnicima Krivaje Mobel - u stečaju

Federalna vlada je danas, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponovanih na transakcijskom računu posebnog fonda ove banke kod Centralne banke BiH, privrednom društvu Zrak d.d. Sarajevo bude doznačeno 212.685,09 KM za isplatu dvije plate za 117 radnika za septembar i oktobar 2020. godine.
Vlada FBiH je, u istoj funkciji i iz istog izvora, odobrila i dodjelu 34.563,34 KM za uplatu daprinosa za sedam radnika Krivaje Mobel – u stečaju.
Također je odlučeno da Općini Zavidovići bude doznačeno 623.000 KM na ime pomoći za 370 bivših radnika ove kompanije.