FIPA: Nizak priliv investicija iz Pakistana u BiH

0
1091
Direktor FIPA-e Gordan Milinić razgovarao sa pakistanskom delegacijom

Predstavnici Univerziteta nacionalne odbrane Pakistana posjetili su Agenciju za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) kako bi se upoznali o ekonomskoj suradnji između BiH i Pakistana.
Direktor FIPA-e Gordan Milinić je upoznao pakistansku delegaciju s nadležnostima Agencije, suradnji s drugim bh. institucijama i ambasadama na polju privlačenja investicija. Istakao je i dosadašnje realizirane sastanke s pakistanskim privrednicima koji na žalost nisu rezultirali investiranjem.
Dosadašnji registrirani priliv ulaganja iz Pakistana u BiH je manji od 100.000 KM, te stoga postoji prostor za njegovo unapređenje.
Predstavljene su prednosti i razlozi za investiranje u BiH, ističući postojanje potpisanih preferencijalnih trgovinskih sporazumima (EU, CEFTA, EFTA), te status stranih investitora u BiH, kao i sektori za ulaganje.
Prezentirani su i raspoloživi investicioni projekti namjenske industrije i projekti drugih sektora BiH, kao i informacije o realizaciji eventualnih strateških projekata i mogućnostima suradnje s bh. kompanijama u namjenskoj idustriji.