Fiskalno vijeće BiH nije usvojilo Globalni okvir fiskalnog bilansa za 2022-2024.

0
624
Putem video-linka održana sjednica Fiskalnog vijeća BiH

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija održao je danas putem video-linka 12. sjednicu Fiskalnog vijeća BiH na kojoj su razmatrani dokumenti Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 2022-2024. godine, Izvještaj o izvršenju Budžeta Fiskalnog vijeća za 2021. godinu i Prijedlog odluke o Budžetu Fiskalnog vijeća BiH za 2022. godinu.
Fiskalno vijeće na današnjoj sjednici nije postiglo saglasnost u vezi sa dokumentom Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 2022-2024. godine i on nije usvojen, iako je bitan za izradu nacrta budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu.
Na sjednici Fiskalnog vijeća BiH je, kako je saopćeno, usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Fiskalnog vijeća za 2021. godinu i Prijedlog odluke o Budžetu za 2022. godinu.
Na sjednici Fiskalnog vijeća, kojom je predsjedavao predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, učestvovali su i ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda, predsjednik Vlade RS Radovan Višković, premijer FBiH Fadil Novalić, te ministri finansija RS i FBiH, Zora Vidović i Jelka Milićević, gradonačelnik Brčko Distrikta Esed Kadrić i guverner Centralne banke BiH Senad Softić.