FZ PIO: Prihodi od doprinosa za četiri mjeseca porasli 43 miliona KM

0
1004
PIO FBiH: Penziju za august primit će 439.489 korisnika

Stupanjem na snagu novog Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju proširen je obim prava korisnika, te nastavljena finansijska stabilizacija Federalnog zavoda PIO. To se ogleda u redovnoj isplati penzija uz sve manje korištenje kreditnih sredstva, kao i smanjenju akumuliranog deficita Zavoda.
Među pozitivnim efektima novog Zakona je povećanje penzija penzionisanim do 31. jula 1998. za deset posto, dok su se korisnicima koji su penzionisani do 31. decembra 2007. povećane za pet posto, što im predstavlja zakonski iznos penzije.
Ovim povećanjem je obuhvaćeno 54.785 penzionera kojima su penzije povećane deset posto i 53.454 koji su dobili povećanje od pet posto. Na to će povećanje u 2018. godini biti utrošeno oko 29 miliona KM.
Akontativnim usklađivanjem od 3,5 posto povećane su sve penzije tj. svih 412 hiljada, izuzev najviših i onih ostvarenih u 2018. godini.
Na temelju člana 81. Zakona o PIO, Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o vanrednom usklađivanju najnižih penzija i njihovom povećanju od 3,1 posto, koliko iznosi stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda (BDP-a). Za ovo povećanje najnižih penzija rashod FZ PIO za 2018. godinu će biti veći za 14.870.856 KM.
I pored povećanja penzija u 2018. godini, kao i redovnog usklađivanja penzija, samim tim i povećanih troškova za njihovu isplatu, ostvareni su pozitivni rezultati poslovanja.
Na povoljnu finansijsku situaciju u Federalnom zavodu PIO svakako je najznačajniji uticaj imalo povećanje prihoda od doprinosa za prva četiri mjeseca 2018. godine, koji su veći za 43 miliona KM ili za 7,6 posto u odnosu na plan.
Povećanju prihoda od doprinosa doprinijelo je nekoliko faktora, a najznačajniji su povećanje plaća i zaposlenosti, kao i bolja kontrola naplate od strane Porezne uprave FBiH, zahvaljujući uplatama pojedinih velikih poduzeća koja u prethodnim godinama nisu ili su djelomično plaćali doprinose, sada to rade redovno.
Akumulirani deficit penzionog fonda je u prva četiri mjeseca 2018. godine smanjen za dodatnih 25 miliona KM u odnosu na kraj 2017. i on je, sa 30.4.2018. godine, sveden na 103 miliona KM, što je još jedan od pozitivnih efekata primjene Zakona o PIO.
Pored zadovoljavajućih i stabilizirajućih finansijskih efekata po Federalni zavod, novi Zakon predviđa odlazak u starosnu penziju sa 65 godina života i minimalno 15 godina staža osiguranja odnosno 20 godina penzijskog staža što je mnogim osobama omogućilo da ostvare pravo na penziju koji po starom Zakonu nisu mogla ostvariti.
Također su poboljšani uslovi za odlazak u penziju za udovice šehida i poginulih branitelja koji po prethodnom zakonu nisu mogli ostvariti pravo na penziju.
Novim Zakonom je omogućen odlazak u prijevremenu penziju što nije bilo moguće ostvariti od 01.01.2016 godine.
Federalni zavod je stvorio uslove i počeo izdavati rješenja za nove kategorije korisnika kao i rješenja po bodovnom sistemu, saopćeno je iz Federalnog zavoda PIO.