GIKIL-u Lukavac nije izdata okolišna dozvola: Zanemarene investicije u tehnološki razvoj

0
1136
Obzirom da nema okolinsku dozvolu, GIKIL ne ispunjava uslove za uvoz neophodnih sirovina

Federalna vlada prihvatila je na današnjoj sjednici informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o nemogućnosti izdavanja okoliške dozvole privrednom društvu GIKIL d.o.o. Lukavac za kompleks pogona za proizvodnju koksa, hemijskih proizvoda i energije.
Razlog je, kako je navedeno, neispunjavanje standarda zaštite okoliša, neizvršenja mjera za smanjenje zagađenja okoliša i daljeg kontinuiranog zagađenja okoliša grada Lukavca, Tuzlanskog kantona i šire.
Na osnovu okolišne dozvole od 24.1.2012. godine, GIKIL je, iako je imao obavezu da u unapređenje tehnologije s ciljem reduciranja štetnog utjecaja na okoliš investira 111.354.000 KM, investirao samo 4.067.911 KM čime je ovo privredno društvo, kako je navedeno, pokazalo krajnju neozbiljnost kada je riječ o zaštiti okoliša i nepoštivanje prava ljudi na zdrav okoliš, život i imovinu, kao osnovnih ustavom zagarantovanih ljudskih prava.