Grupa Triglav: Polugodišnja dobit porasla 2%, na 57,5 miliona eura

Grupa Triglav je povećala ukupne prihode povećala za 11 posto (861,2 miliona eura) i povećala obim zaračunate bruto premije osiguranja za 9 posto (797,2 miliona eura)

0
726
Rezultati Triglava lani bili pod uticajem jednokratnih događaja, ove godine očekuje se normalizacija poslovanja

Grupa Triglav je ostvarila dobre rezultate u zaoštrenim uslovima poslovanja u prvoj polovini 2022. godine. U odnosu na prvo polugodište prošle godine, ukupne prihode je povećala za 11 posto (861,2 miliona eura) i povećala obim zaračunate bruto premije osiguranja za 9 posto (797,2 miliona eura). Ostvarila je rast premije u svim segmentima osiguranja i na svim tržištima regije na kojima posluje.
Grupa Triglav je povećala premije u sva tri segmenta osiguranja (najveći rast od 11% ostvaren je u imovinskim osiguranjima) i na svim tržištima osiguranja. U Sloveniji je rast premije iznosio 5 posto, što je jedan postotni bod iznad rasta tržišta, izvan Slovenije 12 posto na tržištima Adria regije i 22 posto na međunarodnim tržištima izvan regije. Ostali prihodi od osiguranja (32,2 miliona eura) povećani su za 25 posto, a ostali prihodi Grupe (31,8 miliona eura) za 42 posto, uključujući prihode od upravljanja imovinom (15,1 miliona eura) za 11 posto.
Ostvarena polugodišnja konsolidovana dobit prije oporezivanja u iznosu od 57,5 miliona eura veća je za 2 posto u odnosu na prošlu godinu u istom periodu, a na nju su uticali povećani obim poslovanja, uspješno upravljanje inflatornim pritiscima i drugim uticajima okoline, te negativni prinosi na finansijska ulaganja.
Najveći dio dobiti (53,3 miliona eura), koji dolazi iz osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja, povećan je za 9 posto. Rezultat od finansijskih ulaganja bio je negativan (-4,1 miliona eura), dok je rezultat neosigurajućeg dijela poslovanja narastao na 8,3 miliona eura (3,5 miliona eura u prošloj polovini godine).
Grupa je zadržala svoju finansijsku snagu uz adekvatnost kapitala u ciljanom rasponu. Procjenjuje, da će ostvariti planiranu godišnju dobit, ali istovremeno upozorava, da su rizici ostvarivanja ciljane dobiti značajno povećani zbog negativnih uticaja iz poslovnog okruženja.
U odnosu na prvu polovinu prošle godine, bruto operativni troškovi povećani su za 11 posto na 181,6 miliona eura. Osiguravajuće tehničke rezerve su na kraju ove polovine godine iznosile 3.221,2 miliona eura, što je za jedan odsto više nego na kraju prošle godine.
Ukupna vrijednost kapitala Grupe Triglav dostigla je 739,9 miliona eura, što je 21 posto manje nego na kraju 2021. godine. Na njeno smanjenje uticalo je smanjenje rezerve fer vrijednosti zbog rasta kamatnih stopa i ovogodišnje visoke isplate dividende.

Dobri rezultati Triglava na tržištu BiH

Osiguravajuća društva Grupe Triglav (Triglav osiguranje Sarajevo i Triglav osiguranje Banja Luka) zajedno su ostvarila treće mjesto na tržištu Bosne i Hercegovine i povećale svoj tržišni udio za 0,4 procentna boda na 9,6 posto. Triglav osiguranje Sarajevo se na kraju prvog polugodišta 2022. nalazi na trećoj poziciji u Federaciji BiH sa tržišnim udjelom od 10,8 posto, što je rast za 0,6 procentnih poena.
Triglav osiguranje Sarajevo je u prvom polugodištu 2022. zabilježilo rast premije i fakturisalo 18,8 miliona eura (36,7 miliona KM) premije osiguranja, što je za 16% više u odnosu na isti period lani. Veći rast premije ostvaren je u segmentu životnih osiguranja, 25% premije više u odnosu na isti period 2021. godine, a premija u segmentu neživotnih osiguranja bila je za 9% veća.
“U prvoj polovini 2022. smo poslovali uspješno, i dalje rastemo brže od rasta tržišta FBiH. Nastavili smo sa digitalizacijom procesa prodaje, te od sada naši osiguranici mogu ugovoriti dobrovoljno zdravstveno osiguranje i online – putem naše web stranice”, izjavio je Edib Galijatović, predsjednik Uprave Triglav osiguranja Sarajevo.
Na tržištu Republike Srpske obim bruto fakturisane premije Triglav osiguranja Banja Luka u prvoj polovini 2022. iznosi 3,4 milion eura i porastao je za 11 procenata u odnosu na isti period lani, pri čemu se struktura portfelja Društva promijenila za 2,3 procentna poena u korist dobrovoljnih vrsta osiguranja.
Triglav osiguranje Banja Luka na tržištu osiguranja RS zauzima osmo mjesto sa tržišnim učešćem 4,9 procenata.
“Rezultati poslovanja Triglav osiguranja Banja Luka u prvih šest mjeseci potvrđuju uspješno sprovođenje zacrtanih ciljeva, uprkos izuzetno složenim tržišnim okolnostima”, izjavio je Janez Rožmarin, direktor Triglav osiguranja Banja Luka.