Grupa Triglav: Za isplatu dividende planirano 38,65 miliona eura, 50% neto dobiti u 2020.

U 2020. godini Grupa Triglav ostvarila je neto dobit od 73,7 miliona eura. Sa svojih jedanaest osiguravajućih društava, Triglav zauzima vodeću poziciju u regiji Adria

0
538
Grupa Triglav: Bruto dobit u prvom polugodištu 10,5 miliona eura

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav je na sjednici održanoj 30. marta potvrdio revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2020. godinu. U uslovima pandemije Covid-19 i okruženja niskih kamatnih stopa, Grupa je postigla dobre rezultate. Pokazala je otpornost i finansijsku stabilnost, što potvrđuju i dobivene visoke ‘A’ kreditne ocjene priznatih agencija za kreditni rejting.
Upravni i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav predložit će ovogodišnjoj skupštini dioničara, da se dio raspodjeljive dobiti koristi za isplatu dividende, pod ulovom da se Agencija za nadzor osiguranja neće usprotiviti ovom prijedlogu do sazivanja skupštine. Upravni i Nadzorni odbor osiguravajućeg društva procjenjuju da su osnove za isplatu dividende odgovarajuće i u skladu s dividendnom politikom osiguravajućeg društva, predlažu dividendu u iznosu od 1,70 eura bruto po dionici. Ukupan iznos za dividende u iznosu od 38.649.751,60 eura predstavljat će 53% udjela u konsolidovanoj neto dobiti osiguravajućeg društva za 2020. u 5% dividendnom prinosu.

Tržišni udjeli i tržišna pozicija podružnica osiguranja Grupe Triglav u 2020.

Grupa Triglav je u 2020. godini ostvarila dobit prije oporezivanja od 90,9 miliona eura (indeks 90, u odnosu na 2019) i neto dobit od 73,7 miliona eura (indeks 88) te povećala operativni obim poslovanja (rast premije od 4% na 1.234 miliona eura i povećanje obima imovine klijenata u uzajamnim fondovima i u individualnom upravljanju od 5% na 1.156 miliona eura).

Finansijski detalji poslovnog plana Grupe Triglav za 2021. godinu (u milionima eura)

“Drago nam je što možemo ponovo predložiti isplate dividende našim dioničarima. Našu politiku dividendi istakli smo kao atraktivnu za dioničare i održivu za razvoj i rast Grupe Triglav. Na ovaj način želimo da je sprovedemo i ponašamo se u skladu sa stavovima Agencije za nadzor osiguranja. Na osnovu toga formuliran je prijedlog Upravnog i Nadzornog odbora”, izjavio je predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.
Sa svojih jedanaest osiguravajućih društava, Triglav zauzima vodeću poziciju u regiji Adria i jedan je od vodećih slovenskih menadžera imovine na tržištu uzajamnih fondova.

Glavni makroekonomski pokazatelji za 2020. prema tržištu osiguranja Grupe Triglav i EU

Triglav u BiH povećao tržišni udio na 9%

Grupa Triglav ojačala je svoju tržišnu poziciju u Bosni i Hercegovini. Triglav osiguranje Sarajevo je u 2020. povećalo obim obračunate premije za 11 posto na 16,7 miliona eura u odnosu na prethodnu godinu. Premija neživotnih osiguranja smanjila se za 1 posto, dok je u životnim osiguranjima porasla za 36 posto. Triglav Osiguranje, Sarajevo, povećalo je svoj tržišni udio u Federaciji BiH za 0,9 procentnih bodova, na 9,7 posto, i zauzelo peto mjesto (godinu ranije sedmo mjesto).
“Uprkos otežanim uslovima rada, poslovali smo kontinuirano, pouzdano i fokusirani na klijente. Uz angažman svih naših zaposlenika nastavili smo sa premijskim rastom i povećanjem tržišnog udjela uprkos pandemiji”, izjavio je Edib Galijatović, predsjednik Uprave Triglav osiguranja Sarajevo.
U prvoj polovini 2020. godine osiguravajuća društva Grupe Triglav (Triglav osiguranje Sarajevo i Triglav osiguranje Banja Luka) zajedno su ostvarila treće mjesto na tržištu Bosne i Hercegovine među osiguravajućim društvima (šesto mjesto prethodne godine) i povećale svoj tržišni udio za 1,3 procentna boda na 9 posto.

Triglav osiguranje Banja Luka: Zadržan obim fakturisane premije

Triglav osiguranje Banja Luka, druga članica Grupe Triglav u BiH, u prvoj polovini prošle godine povećalo je svoj tržišni udio za 0,1 procentna poena na 4,9 posto i zauzelo osmo mjesto.
Obim fakturisane premije Triglav osiguranja Banja Luka u 2020. godini ostao je na istom nivou kao i prethodne godine (5,7 miliona eura).
“Pored svih izazova i otežanih uslova, godinu smo završili uspješno. U 2020. godini Triglav osiguranje a.d. Banja Luka je realizovalo niz aktivnosti sa ciljem unapređenja poslovanja Društva,te digitalizacije procesa i usluga. U izazovnom okruženju napravili smo značajne korake, da se dodatno približimo klijentu uvođenjem novih osiguravajućih produkata, razvojem on-line prodaje kao i razvojem drugih prodajnih kanala. Ostvareni rezultati ukazuju da smo na pravom putu u realizaciji naših strateških ciljeva”, izjavio je Darko Popovski, direktor Triglav osiguranje Banja Luka.