Grupacija EIB u 2021. povećala finansiranje na rekordnih 95 milijardi eura

0
318
Werner Hoyer, predsjednik Evropske investicione banke

Finansiranje banke Evropske unije u 2021. godini dostiglo je najviši nivo u njenoj 63-godišnjoj istoriji. Grupacija Evropske investicione banke (Grupacija EIB) u saradnji sa partnerima u Evropi i širom sveta obezbijedila je finansijska sredstva u rekordnom iznosu od 95 milijardi eura što je povećanje od 23% u odnosu na 2020. Godinu (77 milijardi eura).
Povećanje obima finansiranja ukazuje na ključnu ulogu koju je Grupacija odigrala u odgovoru EU na pandemiju. Njeni krediti, garancije i drugi finansijski instrumenti dopunili su nacionalne programe otpornosti, podržali lokalne vlasti i obezbijedili javnim i privatnim preduzećima pristupačno finansiranje. Od početka pandemije Covid-19, za borbu protiv negativnih posljedica Grupacija je obezbijedila ukupno 58,7 milijardi eura.
Evropska investiciona banka (EIB), kreditna institucija EU, u vlasništvu država članica, obezbijedila je preko 65 milijardi eura u kreditima, dok je Evropski investicioni fond (EIF) obezbijedio više od 30 milijardi eura u garancijama i vlasničkom kapitalu, čime je Grupacija EIB dostigla rekordnih 95 milijardi eura tokom 2021. godine.
Istovremeno, povećala je investicije u zelenu i digitalnu tranziciju, u skladu sa svojim Klimatskim akcionim planom usvojenim 2020. godine. Oko 27,6 milijardi eura usmjereno je za podršku zelenoj transformaciji. Gotovo polovina finansijskih sredstava, 45 milijardi eura, plasirana je za mala i srednja preduzeća (MSP), čime je podržano više od 430.000 evropskih kompanije i preko 4,5 miliona radnih mjesta.
Finansiranje inovacija dostiglo je rekordnih 20,7 milijardi eura, a ulaganje u regione i zemlje izvan EU iznosilo je 8,1 milijardu eura. Da bi podržala politiku EU na globalnom nivou u okviru Tima Evropa, EIB je formirala novi ogranak – EIB Global, namijenjen međunarodnim partnerstvima i finansiranju globalnog razvoja.
“Naš rekordni obim finansiranja u 2021. godini svjedoči o naporu Evrope da smanji negativan uticaj pandemije i promoviše zeleni oporavak u Evropi i šire. Stvaranjem nove institucije EIB Global za naše poslovanje izvan Evropske unije, riješeni smo da podržimo zelenu i digitalnu tranziciju kroz globalna partnerstva”, izjavio je predsjednik EIB-a Werner Hoyer.
__________
*Dokumenti i brojčani podaci na: https://www.eib.org/en/events/annual-press-conference-2022