Helena Lončar privremena direktorica Zavoda za zapošljavanje FBiH

0
267
Helena Lončar

Zbog isteka njenog dosadašnjeg mandata, danas je Helenu Lončar Vlada imenovala za privremenu direktoricu Federalnog zavoda za zapošljavanje, na period od najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja.
Zbog isteka mandata su razriješeni i predsjednik i članovi Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, a na ove dužnosti su privremeno, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja, imenovani Zlatko Hadžiomerović (predsjednik), Vitomir Ćošković, Nihad Pašalić, Adrijana Prskalo, Krešimir Sarić, Dženan Redžo i Kenan Filipović (članovi).