Imenovana uprava Aerodroma Sarajevo, novi direktor je Alan Bajić

0
1358
Imenovana nova uprava Medunarodnog aerodroma Sarajevo

Nadzornom odboru Medunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici dala saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog javnog preduzeća zbog okončane konkursne procedure, te za imenovanje na period od četiri godine Alana Bajića za direktora, Elvedina Begića za izvršnog direktora za promet i usługe u vazdušnom saobraćaju i Samre Pehilj za izvršnog direktora za razvoj aerodroma.
Vlada FBiH je saglasnosti dala i za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecoma Sarajevo, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje Almira Tahirovića, Amine Pilav, Mirka Rogića, Mugdima Mandžuke, Harisa Delizaimovića i Nedina Dedića za vršioce ovih dužnosti, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here