Imenovani izvršni direktori BH Telecoma, te Nadzorni odbor BH Pošte i Lutrije BiH

0
1583
Poslovni prihodi BH Telecoma na kraju polugodišta 2022. iznosili su oko 232,28 miliona KM

Vlada Federacije BiH danas je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru BH Telecomu Sarajevo, po okončanju konkursne procedure, za donošenje Odluke o imenovanju izvršnih direktora – članova Uprave ovog društva na period tekućeg mandata generalnog direktora, u sastavu: Muamer Hadžović (Izvršna direkcija za razvoj poslovanja), Samir Jusufović (Izvršna direkcija za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima), Adnan Huremović (Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa), Mirza Odobašić (Izvršna direkcija za ekonomsko finansijske poslova), Kemal Avdagić (Izvršna direkcija za investicije) i Samira Ćerim (Izvršna direkcija za informacione tehnologije).
Data je i saglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o njihovom imenovanju. Na ove dužnosti imenovani su Denis Zahirović, Mesud Ajanović, Nurdin Sadiković, Muvedet Šišić, Amir Karić, Zijo Brzina i Žarko Pušić.
Vlada FBiH donijela je i Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine, na period od četiri godine, u sastavu: Miroslav Ćorić (predsjednik), Kenan Hadžić, Azira Lapandić, Edita Rokša i Saša Grabovac (članovi).