Imenovani izvršni direktori BH Telecoma, te Nadzorni odbor BH Pošte i Lutrije BiH

0
959
Vlada FBiH dala saglasnost BH Telecomu za izdvajanje milion KM za reklamno-promotivne usluge

Vlada Federacije BiH danas je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru BH Telecomu Sarajevo, po okončanju konkursne procedure, za donošenje Odluke o imenovanju izvršnih direktora – članova Uprave ovog društva na period tekućeg mandata generalnog direktora, u sastavu: Muamer Hadžović (Izvršna direkcija za razvoj poslovanja), Samir Jusufović (Izvršna direkcija za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima), Adnan Huremović (Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa), Mirza Odobašić (Izvršna direkcija za ekonomsko finansijske poslova), Kemal Avdagić (Izvršna direkcija za investicije) i Samira Ćerim (Izvršna direkcija za informacione tehnologije).
Data je i saglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o njihovom imenovanju. Na ove dužnosti imenovani su Denis Zahirović, Mesud Ajanović, Nurdin Sadiković, Muvedet Šišić, Amir Karić, Zijo Brzina i Žarko Pušić.
Vlada FBiH donijela je i Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine, na period od četiri godine, u sastavu: Miroslav Ćorić (predsjednik), Kenan Hadžić, Azira Lapandić, Edita Rokša i Saša Grabovac (članovi).

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here