FBiH: Za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima 33,6 miliona eura

0
596
Ukupni iznos grant sredstava za program ’EU za zdravlje’ je 13,77 miliona eura

Vlada FBiH je prihvatila zaduženje Federacije BiH o zajmu po Sporazumu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu do 56 miliona eura, od čega ukupna odobrena sredstva za Federaciju BiH iznose 33,6 miliona eura. Ova sredstva bit će korištena za finansiranje uspostavljanja i vođenje revolving kreditne linije za osiguranje supsidijarnog finansiranja odabranim uključenim finansijskim institucijama, a s ciljem davanja podzajmova mikro, malim i srednjim preduzećima.
Sredstva se odobravaju Federaciji BiH s rokom otplate do 15 godina i grejs periodom do pet godina.
Data je i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH za ova sredstva i zaključivanje Sporazuma o provedbi projekta između Federacije BiH i Razvojne banke FBiH.
Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i Sporazuma o provedbi projekta ovlaštena je federalna ministrica finansija, a za realizaciju ove odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Razvojna banka FBiH.
Odluka je donesena po osnovu Sporazuma o zajmu kod IBRD za Projekt oporavka i podrške firmama čiji je osnovni cilj da se podrži oporavak privatnih firmi koje su pogođene ekonomskim utjecajem krize COVID-19 kroz pristup finansiranju i konsolidovane programe javne podrške usmjerene na firme.
Kako bi se odgovorilo na krizu, projekt ima namjeru povećati podršku za likvidnost mikro, malih i srednjih preduzeća, uključujući nedovoljno opslužene segmente ekonomije, istovremeno pomažući firmama da se prilagode novoj realnosti, kroz usvajanje tehnologije i digitalizacije. Fokusiran je na mikro, mala i srednja preduzeća koja su teško pogođena krizom, nalaze se u zaostajućim regijama i dio su ranjivih i nedovoljno opsluženih segmenata koji bi se inače suočili sa izazovima u pristupu obrtnom kapitalu i finansiranju investicija.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here