RS u novembru posjetilo 10.852 turista, godišnji pad 63%

0
1087
Rast prometa na aerodromima u RS u trećem kvartalu

U novembru 2020. godine ostvareno je 10.852 dolaska turista (domaćih 8.469 i 2.383 stranih gostiju) u bh. entitetu Republika Srpska, što je u odnosu na oktobar tekuće godine manje za 41,4%.
U tom periodu ostvareno je i 26.525 noćenja turista (domaći 21.466 i 5.059 strani), što je u odnosu na oktobar 2020. godine manje za 48,7%.
Broj dolazaka turista u novembru 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine manji je za 63%, a broj noćenja manji je za 63,6%.
Najbrojni turisti u novembru 2020. bili su iz Srbije (1.199), Hrvatske (419) i Crne Gore (82).
U novembru 2020. godine Republika Srpska je raspolagala sa 10.491 stalnih ležaja.