Inflacija u junu usporila u EU i eurozoni

0
3204

U junu je harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HICP) u Evropskoj uniji pao na 1,4 posto, s 1,6 posto u prethodnom mjesecu, objavio je statistički ured EU – Eurostat. Time se inflacija spustila na najniži njivo u ovoj godini.
I u eurozoni je godišnja inflacija dodatno usporila, i pala je na 1,3 posto s 1,4 posto u maju.
Blagi su doprinos inflaciji u eurozoni u junu pružile usluge smještaja, ljetovanja i cijene duhanskih proizvoda. Uteg su pak i dalje bile cijene telekomunikacijskih usluga, navodi se u izvještaju Eurostata.
Među pojedinim kategorijama proizvoda u junu su u eurozoni ponovo najviše porasle cijene energije, za 1,9 posto, premda je njihov rast na godišnjem nivou znatnije posustao u usporedbi sa cijenama u maju, kada su porasle za 4,5 posto. Izrazitije je usporio i rast cijena svježe hrane, na jedan posto, s 1,6 posto u prethodnom mjesecu.
Ako se izuzmu energija i svježa hrana, godišnja je inflacija u eurozoni iznosila 1,2 posto, nakon jedan posto u maju.
Među zemljama EU samo je Irska zabilježila pad cijena na godišnjem nivou, od 0,6 posto. Najniže stope inflacije potom su zabilježene u Danskoj od 0,4 posto, i Rumuniji od 0,7 posto.
Najviše godišnje stope inflacije bilježile su Litva od 3,5 posto, te Estonija i Latvija od po 3,1 posto.
U usporedbi sa majem godišnja stopa inflacije pala je u 18 zemalja članica, stagnirala je u tri dok je uvećana u šest zemalja.