Intesa Sanpaolo Banka potpisala ugovor sa RBFBiH o korištenju sredstava Garancijskog fonda

0
1424
Potpisan ugovor Intese Sanpaolo Banke i RBFBiH o korištenju sredstava Garancijskog fonda

Predstavnici Intesa Sanpaolo Banke potpisali su sa Razvojnom bankom FBiH Ugovor o korištenju sredstava Garancijskog fonda u okviru kojeg Vlada Federacije BiH pruža podršku privrednicima i obrtnicima, koji su pogođeni pojavom pandemije Covid-19.
Garancije Fonda namijenjene su za korisnike kredita sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Federaciji BiH.
“Od velike je važnosti da u podršci i plasmanima Intesa Sanpaolo Banke BiH prema privrednicima učestvuje Vlada FBiH putem Garancijskog fonda i Razvojne Banke FBiH. Program pokriva široki spektar klijenata iz različitih industrija. Kroz garancijski fond imamo mogućnost da klijentima uz povoljnije uslove u smislu kamata i kolaterala maksimalno olakšamo poslovanje. Posebno nas raduje što su u program uključene i kompanije čije je poslovanje orijentirano na izvoz”, istakao je Alek Bakalović, član Uprave Intesa Sanpaolo Banke BiH.
“Garancijski fond FBiH predstavlja dugoročnu podršku privrednim aktivnostima kroz dvije faze. U prvoj fazi, garancije Fonda namijenjene su jačanju kreditnog potencijala poduzetnika za osiguranje izvora finansiranja s ciljem ublažavanja negativnih efekata uzrokovanih pandemijom Covid-19 na privredu Federacije BiH i stvaranju uslova za održivi rast privrede i zapošljavanje. U drugoj fazi, garancije Fonda bit će usmjerene na pružanje podrške pokretanju novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih, povećanju konkurentnosti, inovacijama i zapošljavanju”, izjavio je v.d. predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH Semir Fejzić.
Inicijalna sredstva Garancijskog fonda iznose 80 miliona KM, a u narednom periodu bit će uvećana za dodatnih 20 miliona KM. Garancijski potencijal je peterostruko veći, što dodatno potvrđuje važnost i dugoročnost ovog instrumenta pomoći privrednicima i obrtnicima od strane Vlade Federacije BiH, koji se realizuje putem Razvojne banke Federacije BiH.