Iz Kompenzacionog fonda RS 10 miliona KM za poljoprivrednu proizvodnju

0
284
Sjednica Vlade Republike Srpske (Foto: Arhiv)

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Informaciju o stanju poljoprivredne proizvodnje, plasmanu proizvoda i cijenama repromaterijala u 2022. godini. U Informaciji se navodi da će se iz Kompenzacionog fonda RS obezbijediti 10 miliona KM za finansiranje poljoprivredne proizvodnje u Republici Srpskoj u cilju sprečavanja daljih poremećaja na tržištu, obezbjeđenja dovoljnih količina domaćih poljoprivrednih proizvoda i osiguranja prehrambene sigurnosti stanovništva.
Sredstva od 10 miliona KM rasporedila bi se na način da bi se sa 1,5 miliona KM podržala proizvodnja merkantilne pšenice, 2,2 miliona za regresiranje svih sjemena kukuruza, 1,8 miliona za podršku proizvodnje i otkupa povrća, te milion KM za podršku voćarskoj proizvodnji.
Za sufinansiranje nabavke kvalitetno priplodnih junica biće obezbijeđeno milion KM, a za otkup i preradu svinjskog mesa 2,5 miliona KM.
Vlada RS je saglasna da se umanji zakupnina i koncesiona naknada u 2022. godini za 50 posto zakupoprimcima i koncesionarima koji nemaju prispjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu zakupnine, odnosno koncesione naknade.
Vlada RS predložit će Vijeću ministara BiH donošenje Odluke o privremenoj suspenziji carinskih stopa kod uvoza mineralnih đubriva iz trećih zemalja.

Laktašma dodjela statusa grada

Vlada RS utvrdila je Prijedlog zakona o Gradu Laktaši, po hitnom postupku, kojim se uređuje područje, nadležnosti, organi i finansiranje Grada Laktaši.
Kao razlog za donošenje zakona navodi se da je Opština Laktaši na osnovu Odluke Skupštine opštine Laktaši pokrenula postupak za dodjelu statusa grada, da su ispunjeni svi zakonom utvrđeni uslovi za dodjelu statusa grada Laktašima, te da Opština Laktaši više od tri godine ima status razvijene jedinice lokalne samouprave i stopu zaposlenosti iznad republičkog prosjeka.
Takođe, Vlada RS danas je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, po hitnom postupku. Budući da Opština Laktaši ispunjava sve zakonom propisane uslove za dodjelu statusa grada, neophodno je da se istovremeno sa Prijedlogom zakona o Gradu Laktaši utvrdi i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji RS.