Iz revolving fonda 2 miliona KM za projekte energetske efikasnosti u FBiH

0
308
Podrška projektima energetske efikasnosti

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2022. godinu. Sredstva predviđena za pozajmljivanje po ovom Programu su planirana u Budžetu FBiH za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 2 miliona KM.
Uslovi za ova sredstva revolving fonda su da otplata zajma započinje nakon prve grijne sezone od tehničkog prijema radova i puštanja tehničkih sistema u rad. Godišnja kamata je nula posto, a naknada za obradu kredita 0,5 posto.
Cilj Vlade FBiH je da putem resornog ministarstva, a kroz finansijski mehanizam revolving fonda, omogući finansiranje cjelokupnog investicijskog ciklusa projekta povećanja energijske efikasnosti u javnim zgradama.
Sredstva revolving fonda su na kreditnoj osnovi, uz otplatu zajma koja započinje nakon prve grijne sezone od tehničkog prijema radova i puštanja tehničkih sistema u rad. Program utroška primjenjuje se od dana stupanja na snagu ove odluke i traje do utroška sredstava u revolving fondu, a najkasnije do kraja fiskalne 2022. godine.