Jačanje instituta akreditacije visokoškolskih ustanova u TK

0
66
Održana redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Zbog iskazane potrebe za nadogradnju postojećih zakonskih rješenja u Zakonu o visokom obrazovanju, Vlada Tuzlanskog kantona (TK) je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama ovog zakona.
Ono što se može posebno izdvojiti jeste da se, s ciljem povećanja transparentnosti u postupanju, nadležnost za razmatranje zahtjeva o potrebi osnivanja nove visokoškoske ustanove sa Vlade Kantona prebacuje na Skupštinu Kantona.
Izmjenama se predviđa da, ako se nakon izdavanja licence i početka rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja utvrdi da je visokoškolska ustanova prestala ispunjavati propisane uslove za rad i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona, ili ako je prestala obavljati djelatnost visokog obrazovanja na području Kantona, Ministarstvo obrazovanja i nauke rješenjem može oduzeti licencu, a u zavisnosti od prirode ili vrste uočenih propusta ili nedostataka.
Također, se propisuje da je visokoškolska ustanova kada izgubi licencu korisnicima usluga obavezna osigurati zaštitu svih stečenih, zakonom propisanih, ugovorenih i drugih prava, a da je osnivač visokoškolske ustanove supsidijarno odgovoran za obaveze iste.
Izmjene zakona predviđaju i da je novoosnovana visokoškolska ustanova zahtjev za akreditaciju visokoškolske ustanove obavezna podnijeti najkasnije godinu dana prije izvođenja prve generacije studenata na prvom ciklusu studija, a sve kako bi se stvorile pretpostavke za okončanje postupka akreditacije prije izdavanja prvih diploma i s tim u vezi otklonile dileme koje se odnose na korištenje izdate diplome (zapošljavanje, obavljanje javne funkcije, nastavak studija na narednom ciklusu studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi i sl). Time se stvara i zakonski osnov da se visokoškolskoj ustanovi koja nije podnijela zahtjev za akreditaciju ili reakreditaciju visokoškolske ustanove u propisanom roku oduzme licenca.
U skladu sa aktima Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine period važenja akreditacije smanjuje se sa šest na pet godina.
Izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju stvara se i pravni osnov da visokoškolska ustanova može snositi troškove uplate ličnog zdravstvenog osiguranja za studente koji su u statusu redovnih studenata, a koji su zbog navršenih godina života izgubili svojstvo osiguranog lica u skladu sa odredbama zakona.

Podrška projektima održivog povratka

Vlada TK danas je dala saglasnost na pet odluka o odobravanju sredstava općinama sa budžetske pozicije ‘Podrška povratku prognanih osoba’. Odobren je iznos od 25.000 KM Općini Sapna, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka ‘Sanacija svlačionica fudbalskog kluba Sapna’, Mjesna zajednica Kraljevići. Općini Čelić je odobreno 31.636,80 KM za rekonstrukciju sportskog poligona u MZ Šibošnica. Opštini Osmaci je kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka, za nabavku opreme za Omladinski dom u naselju Mahala odobreno 3.361,60 KM, dok je Gradu Zvornik, kao učešće u rješavanju projekta održivog povratka za asfaltiranje puta prema izletištu u Mjesnoj zajednici Glodi odobreno 40.000 KM.