Javne investicije u BiH do 2020. trebale bi iznositi 6,92 milijarde KM

0
759
Predviđa se ekonomski rast BiH od 2023. do 2025. od oko 2,5% na godišnjem nivou

Bosna i Hercegovina bi, prema ekonomskim projekcijama, u 2018. godini trebala imati rast BDP-a od 3,2 posto, odnosno 3,5 posto u 2019. i 3,7 posto u 2020. godini. Za realizaciju tih projekcija neophodno je, između ostalog, u 2018. godini dostići udio javnih investicija od 5,5 posto BDP-a, odnosno 6,8 posto BDP-a u 2019. i 7,6 posto u 2020. godini.
To znači da bi ukupne javne investicije u naredne tri godine trebale iznositi 6,92 milijarde KM, rečeno je danas na konferenciji o temi ‘Javne investicije u BiH: koliko smo spremni?’ koju je organizovao Centar za politike i upravljanje.
Prema entitetskim programima javnih investicija za period 2018-2020, vrijednost projekata za koja su osigurana sredstva finansiranja u FBiH iznosi 3,80 milijardi KM, a u RS 2,94 milijardi KM, što je 6,74 milijardi KM u trogodišnjem periodu.