Javni dug BiH na polugodištu iznosio 12,17 milijardi KM

0
648
Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu iznosi 35,5%

Vijeće ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na kraju prvog polugodišta 2020. godine.
Do 30. juna ove godine javna zaduženost BiH iznosila je 12 milijardi i 175,22 miliona KM, od čega je spoljni dug osam milijardi i 664,75 miliona KM (71,17%), dok je unutrašnji dug tri milijarde i 510,47 miliona KM (28,83%) od ukupne javne zaduženosti.
Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) iznosi 35,5%.
U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 50,75%, Republika Srpska sa 48,24% institucije BiH sa 0,47% i Brčko distrikt sa 0,54%.
U stanju spoljnog duga BiH najveće učešće imaju Svjetska banka – IDA i IBRD sa 31,64%, Evropska investiciona banka sa 23,11%, Međunarodni monetarni fond sa 10,87%, Pariški klub sa 6,67%, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 5,94% i Evroobveznica RS sa 3,79%, što predstavlja oko 82% ukupnog stanja spoljnog duga.
Servis spoljnog duga u prvom polugodištu 2020. godine iznosio je 375,86 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 297,97 miliona KM, a na kamatu 77,89 miliona KM.