Javni dug EU u drugom kvartalu smanjen na 90,9 posto BDP-a

0
617
Udio javnog duga EU i eurozone u BDP-u smanjen u drugom kvartalu 2021.

Udio javnog duga eurozone u bruto domaćem proizvodu (BDP) smanjio se na 98,3 procenta u drugom kvartalu 2021. godine, sa nivoa od 100 posto na kraju prethodnog tromjesečja, navodi statistički ured Eurostat.
U 27-članoj Evropskoj uniji je u periodu od aprila do juna ove godine opao udio javnog duga u BDP-u na 90,9 posto, sa 92,4 procenta koliko je iznosio u prva tri mjeseca 2021. godine.
Smanjenje učešća javnog duga u BDP-u eurozone i EU u drugom tromjesečju je rezultat privrednog rasta, budući da je nominalni iznos duga nastavio rasti zbog potreba za finansiranjem mjera usvojenih za ublažavanje ekonomske krize izazvane pandemijom Covid-19.
U poređenju s drugim kvartalom 2020. godine udio javnog duga u BDP-u je porastao u eurozoni sa 94,4 na 98,3 posto, a u EU sa 87,2 na 90,9 procenata.