Kako do potencijala za strana ulaganja u 2021.

0
242
Pod predsjedavanjem ministra Vujanovića, video-linkom održana 8. sjednica VSI FBiH

U sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu danas je, pod predsjedavanjem federalnog ministra trgovine Zlatana Vujanovića, putem video-linka, održana osma sjednica Vijeća stranih investitora Federacije BiH.
U fokusu je bio osvrt na izvjesne potencijale za strana ulaganja u 2021. godini u FBiH (dijaspora, proširenje finansijskog portofolija postojećih investitora), u godini pandemije COVID-19.
Članovi VSI  su upoznati s glavnim smjernicama ekonomske politike, na osnovu kojih je jučer, na sjednici Vlade FBiH, utvrđen Prijedlog budžeta Federacije za 2021. godinu, u kojem su iznesena očekivanja da bi ekonomija u FBiH u drugoj polovini naredne godine mogla funkcionirati bez ograničenja izazvanih pandemijom koronavirusa.
Pored već postojeća dva paketa mjera, ovim dokumentom predviđena su nova značajna izdvajanja za podršku oporavku privrede u novonastalim okolnostima, počev od Fonda za stabilizaciju sa 150 miliona KM, podrške zapošljavanju sa 50 miliona KM i podrške kantonima i općinama od 230 miliona KM. Ovo bi u velikoj mjeri trebalo doprinijeti amortizaciji negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom i biti značajna podrška oporavku privrede, ali i potencijalnim stranim investitorima.
Posebno je naglašen značaj usvajanja dokumenata koji će biti pretpostavka za stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, poticati razvoj male privrede i uopće poslovne infrastrukture, što je neophodna pretpostavka za privlačenje stranih ulagača.
Značajan dio pažnje posvećen je ekonomskim potencijalima dijaspore, o čemu za sada ne postoji dovoljno jasna slika, ali je i pored toga konstatirano da su oni značajni, ne samo u finansijskom smislu, već i u znanju, vještinama i iskustvu. To su, između ostalog, razlozi da se naši ljudi u inostranstvu, potencijalni investitori, stimuliraju za značajnija ulaganja u svoju zemlju.
Bilo je riječi i o stvaranju uslova za olakšavanje registracije poslovnih subjekata, digitalizaciji elektronskih dokumenata i njihovom priznavanju, što će biti značajna podrška i ohrabrenje budućim investitorima u novonastaloj situaciji.