Kanton Sarajevo će subvencionirati zamjenu kotlova na ugalj sa pećima na drva i pelet

0
427
Zamjenom peći i kotlova na ugalj se postiže gotovo 100% smanjenje emisije sumpor dioksida

Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost za implementaciju pilot projekta ‘Subvencioniranje zamjene peći na ugalj i ostala čvrsta goriva u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo sa certificiranim pećima i toplotnim pumpama’.
Ovlašten je ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Faruk Kapidžić da tim povodom potpiše sporazum sa UNDP-om, kao implementatorom projekta.
“Cilj projekta je smanjenje zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, posebno u prigradskim naseljima gdje su dominantni izvori zagađivanja kućna ložišta na čvrsta goriva, kroz subvencioniranje zamjene peći i malih kotlova na čvrsta goriva, prioritetno onih koji koriste ugalj za grijanje kuća, a koji su, u ogromnoj većini, neefikasni i imaju visoke emisije zagađujućih materija u zrak, pogotovo sumpor dioksida i čvrstih čestica. Subvencionirat će se nabavka i ugradnja certificiranih peći i kotlova na čvrsta goriva, odnosno ogrjevno drvo i pelet, kao i nabavka toplotnih pumpi. U zavisnosti od uslova na konkretnim objektima odredit će se tip toplotne pumpe, čime će se smanjivati zagađenje zraka, ali i potrošnja energenata i troškova grijanja za građane”, naveo je ministar Kapidžić.
Zamjenom postojećih peći sa certificiranim pećima na čvrsto gorivo postižu se smanjenja od oko 70 posto emisije prašine, te se doprinosi energetskoj efikasnosti proizvodnje toplinske energije i smanjenju utroška goriva i do 30 posto. Zamjenom peći i kotlova na ugalj se postiže gotovo 100% smanjenje emisije sumpor dioksida.
Kako je navedeno, naredni korak je definisanje kriterija i postupka izbora korisnika, projektanata i isporučilaca certificiranih peći i toplotnih pumpi u ovom pilot projektu za čiju realizaciju su obezbijeđena sredstva od 550.000 KM.