Konferencija ‘Dani osiguranja u BiH’ u Sarajevu 26. i 27. septembra

0
946
Konferencija 'Dani osiguranja u BiH' 26. i 27. septembra u Sarajevu

Elementarne nepogode, nezgode na putu, u školi, na ulici, nenadani zdravstveni troškovi, oštećenja ili uništenja imovine… dio su svakodnevnice modernog života. Iako svjesni ovih činjenica, građani Bosne i Hercegovine u velikoj mjeri nemaju naviku da teret rizika koji nose prebace na osiguravajuća društva i tako sebi, svojoj porodici i svojoj imovini obezbijede odgovarajuću zaštitu.
Osiguranje života, zdravstveno osiguranje, osiguranje stana ili kuće, osiguranje na putu ili odmoru, osiguranje na radnom mjestu, školsko osiguranje, osiguranje automobila…temelji su obezbjeđenja sigurnosti za svakog čovjeka i njegovu porodicu i jedina finansijska zaštita u trenucima kada je pomoć najpotrebnija.
Udruženje osiguravajućih društava Federacije BiH, u Sarajevu 26. i 27. septembra ove godine, organizira konferenciju ‘Dani osiguranja u BiH’. Cilj konferencije je da javnost u BiH dobije ključne informacije o radu osiguravajućih društava i prednostima korištenja proizvoda osiguranja u modernom društvu, ali i da konferencija postane mjesto razmjene iskustava sa ciljem poboljšanja usluge koja se pruža osiguranicima i onima koji će to tek postati.
Konferencija ‘Dani osiguranja u BiH’ je ujedno i forum za razmjenu mišljenja o perspektivi tržišta osiguranja i značajnoj društvenoj ulozi koju ima osiguranje.
“Jedna od ciljeva konferencije je da se javnosti približi osiguranje kao djelatnost čija svrha postojanja je finansijska zaštite od rizika kojima smo svi izloženi. Radi jačanja svijesti o važnosti osiguranja bitno nam je da najširi slojevi stanovništva dobiju poruku kako su osiguravajuća društva temelj sigurnosti u svakodnevnim izazovima koje pred nas stavlja život i da svi stanovnici BiH, kroz policu osiguranja, mogu dobiti finansijsku podršku u trenucima kada je takva pomoć zaista neophodna”, izjavio je Ermin Čengić, generalni sekretar Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH.