Konferencija ‘Pouzdanost 2017’: Priznanja za kompanije s natprosječnim poslovnim rezultatima

0
1233
U Vanjskotrgovinskoj komori BiH održana je pres-konferencija povodom realizacije projekta 'Pouzdanost 2017'

Informacije o finansijskom poslovanju, poslovnim analizama i rizicima, ključni su podaci za donošenje kvalitetnih odluka kompanija, ali i jasan pokazatelj ekonomske stabilnosti jedne zemlje. Narušena likvidnost jedan je od najvećih opasnosti za tržište i mogu izazvati ozbiljne probleme, kako za firme, tako i za domaću privredu u cjelini. Upravo zbog toga, bonitetna kompanija u BiH LRC d.o.o. Sarajevo je prije tri godine pokrenula projekt ‘Pouzdanost’ s ciljem da na domaćem tržištu identifikuju firme koje bilježe natprosječne poslovne rezultate.
Proglašenje bonitetno pouzdanih kompanija zasnovano je isključivo na rezultatima analize pokazatelja poslovanja koji su uokvireni u međunarodno priznate standarde i kriterije.
“Jedan od glavnih ciljeva projekta je da se kompanijama koje su to svojim poslovnim rezultatima dokazale, omogući da imaju neovisnu i mjerljivu ocjenu svog tržišnog kredibiliteta kako bi bile prepoznate kao poželjni poslovni partneri”, rekao je direktor razvoja LRC BIS Damir Damadžić danas na pres-konferenciji u Vanjskotrgovinskoj komori BiH povodom realizacije projekta Pouzdanost 2017.
Damadžić je dodao da su domaće kompanije sa najboljim bonitetnim ocjenama, svojim radom i uspjehom na tržištu neosporno zaslužile priznanje ‘Bonitetna zvijezda’ koje će biti dodijeljene na poslovnoj konferenciji Pouzdanost 2017.
Ovogodišnju kampanju ‘Pouzdanost’ LRC provodi u saradnji sa Poslovnim novinama iza kojih stoji 45 godina uspješnog rada, sa suorganizatorom BBI VIP Business Clubom.
Dopredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Bruno Bojić kazao je da od 31.554 firme, koje su obuhvaćene rangiranjem bonitetno pouzdanih kompanija, samo njih 13,5 posto ispunjavanju kriterije. Među njima je čak 85 posto malih i srednjih preduzeća, a koliku važnost ove firme predstavljaju za privredu BiH govori podatak da ukupan prihod bonitetno pouzdanih kompanija u BiH u prethodnoj godini čini čak 15,4 milijardi KM.
“Kroz projekt Pouzdanost 2017 nastojimo svim kompanijama pružiti priliku da se istaknu i pokažu jer su to svojim natprosječnim poslovnim rezultatima apsolutno zaslužili”, rekla je glavna i odgovorna urednica Poslovnih novina Alena Ahmetspahić-Fočo.
I Bosna Bank International (BBI) je kroz BBI VIP Business Club prepoznala važnost i potencijal ovog projekta i kao suorganizatori pružit će dodatnu podršku kompanijama koje bilježe natprosječne poslovne rezultate.
“BBI VIP Business Club sa svojim poslovnim partnerima radi na kreiranju nove, prosperitetnije i zdravije poslovne klime u BiH, pogotovo kada su u pitanju privlačenje stranih investicija i poslovanje sa inostranim partnerima”, kazao je direktora Marketinga i komunikacija BBI banke Dino Selimović.
Ove godine projektu Pouzdanost se priključila i kompanija Express Courier.
“O značaju projekta govore i podaci da bonitetno pouzdane kompanije u BiH ostvaruju više od 25 posto ukupnog prihoda bh. privrede i zapošljavaju blizu 100.000 radnika, što je skoro petina ukupnog broja uposlenih u bh. kompanijama koje predaju završne finansijske izvještaje”, kazao je direktor Express Courier d.o.o. Mirza Bavčić.
I Wiener osiguranje je kao Specijalni partner podržalo poslovnu konferenciju Pouzdanost 2017.
“Cijeneći pouzdanost u poslovanju, Wiener osiguranje nastoji da omogući dodatni doprinos kroz podršku konfernciji, ali i da pružanjem osiguravajuće zaštite obezbijedi da poslovanje što većeg broja kompanija u BiH bude pouzdanije”, izjavio je Sanjin Tankosić, direktor Regionalnog centra Sarajevo Wiener osiguranja.
Poslovna konferencija ‘Pouzdanost 2017’ održat će se 23. novembra, u hotelu Hills u Sarajevu.