Korak bliže EU: U BiH počela primjena novog žirokliring platnog sistema

0
1469
Upravno vijeće CBBiH dalo odobrenje za imenovanje novog viceguvernera

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je od 3. juna 2019. godine počela sa produkcionim radom novog žirokliring platnog sistema.
Novi žirokliring sistem je usklađen sa pravilima SEPA (Single Euro Payment Area), koji se koristi u Evropskoj uniji, i sa standardom ISO 20022. Ovo predstavlja značajan korak u modernizaciji platnih sistema CBBiH, te je ovim zamijenjen stari žirokliring sistem koji je bez prekida funkcionisao 18 godina i pet mjeseci.
Poruke i formati koji se koriste u ovom platnom sistemu su u potpunosti usklađeni sa porukama i formatima koji se koriste u SEPA području, te je time napravljen iskorak i ostvaren preduslov da se platni sistemi CBBiH integrišu u platne sisteme u EU.
Kroz ovaj unaprijeđeni platni sistem se vrši procesiranje kreditnih transfera, tj. međubankarskih transakcija vrijednosti do 10.000 KM.
Projekat dogradnje žirokliringa je podrazumijevao više faza, gdje su komercijalne banke pokazale visok nivo odgovornosti i kompetencija, a što je na kraju rezultiralo time da početkom produkcionog rada svi učesnici budu spremni i sistem bude u potpunosti funkcionalan.
CBBiH će i u budućnosti nastaviti sa praćenjem trendovate modernizacijom platnih sistema u Bosni i Hercegovini, a u cilju njihovog prilagođavanja evropskim standardimai integrisanjau evropske tokove, saopćeno je iz Centralne banke BiH.