Korona-kriza srozala dobit Sarajevske pivare u 2020. na 49 hiljada KM

0
703
Gubitak Sarajevske Pivare u prva tri mjeseca 2023. duplo je veći nego u istom periodu lani

Sarajevska pivara d.d. Sarajevo je u pandemijskoj 2020. godini poslovala s neto dobiti od samo 49 hiljada KM, što je za 50,5 posto manje u odnosu na 2019. godinu kada je dobit iznosila oko 99 hiljada KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema podacima iz finansijskog izvještaja, poslovni prihodi Sarajevske pivare u 2020. godini smanjeni su za 7,55 miliona KM (-24,7%), na 22,98 miliona sa 30,53 miliona KM iz 2019. godine što je prvenstveno posljedica korona krize, lockodowna i pada prodaje piva. Istovremeno, smanjeni su i rashodi ove kompanije za 7,66 miliona (-26,3%), na 21,48 miliona sa 29,14 miliona KM.
Aktiva Sarajevske pivare na kraju 2020. godine iznosila je 124,71 milion KM i manja je za 5 miliona KM (-3,9%) nego godinu ranije kada je iznosila 129,71 milion KM.
Kapital ove kompanije u 2020. iznosio je 67,01 milion KM u odnosu na 66,96 miliona iz 2019. godine (tekuća neto dobit iskazana u bilansu uspjeha).
Sarajevska pivara na kraju 2020. godine imala je 275 zaposlenih što je za 48 radnika manje nego godinu ranije.
Prema padacima Registra vrijednosnih papira Federacije BiH većinski dioničar Sarajevske pivare je Hilmo Selimović sa 55,66 posto udjela, ZIF BIG Investiciona grupa d.d. Sarajevo ima udio od 12,74 posto, a slijede ZIF Mi Group d.d. Sarajevo sa 6,44 posto, ZIF Naprijed d.d. Sarajevo sa 5,64 posto…