Krajem marta u RS-u bilo 275.358 zaposlenih

0
260
Najviše zaposlenih je u prerađivačkoj industriji i trgovini na veliko i malo

Ukupan broj zaposlenih u Republici Srpskoj na kraju marta 2021. godine iznosio je 275.358 i u odnosu na septembar 2020. godine bio je viši za 0,7%, dok je u odnosu na isti mjesec prošle godine viši za 0,1%. Od ukupnog broja, 125.685 zaposlenih su žene.
Ako se posmatra oblik svojine, 81.269 zaposlenih je u poslovnim subjektima u državnoj svojini, 162.712 u privatnoj svojini, 288 u zadružnoj, te 31.089 u mješovitoj svojini, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Kada je riječ o stepenu obrazovanja zaposlenih u poslovnim subjektima, od ukupno 233.749 zaposlenih, 62.973 je sa visokom, 111.432 sa srednjom stručnom spremom, kvalifikovano je 27.424, a nekvalifikovanih je 11.256 zaposlenih.