Kredit EIB-a bankama u BiH za podršku malim i srednjim preduzećima

0
424
EIB daje kredit od 65 miliona eura UniCredit bankama u BiH te ProCredit banci

Vijeće ministara BiH potvrdilo je na današnjoj sjednici da je dodjeljivanje kredita Evropske investicione banke (EIB) UniCredit Bank d.d. Mostar, UniCredit Bank a.d. Banja Luka i ProCredit Bank d.d. Sarajevo u skladu sa Okvirnim sporazumom između Bosne i Hercegovine i EIB-a.
Evropska investiciona banka dodjeljuje kredit za UniCredit banke sa sjedištem u Mostaru i Banja Luci te ProCredit banci u iznosu do 65 miliona eura za finansiranje likvidnosti i kvalifikovanih ulaganja koja promovišu mala i srednja preduzeća, kao i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije pogođena krizom Covid-19.
Za UniCredit Bank d.d. Mostar i UniCredit Bank a.d. Banja Luka predviđena su kreditna sredstva u iznosu do 25 miliona eura za svaku banku, a za ProCredit Bank d.d. Sarajevo iznos do 15 miliona eura.
Komercijalne banke, kao zajmoprimci, u potpunosti snose rizike otplate kredita i finansiranja u ciljnom sektoru i osiguravaju kreditoru sva potrebna pokrića i garancije za odobrenje kredita.